İNCƏVARA

Yaxşı ki, xoşbəxtlikdən. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

İncəvara onun əl-ayağını ipnən sarımışdılar. (“Mərcan xanımın Çənlibelə gəlməyi”) (İ.A., B.A.)

İNCAVARA
İNDİDƏN BELƏ

Digər lüğətlərdə