İNCAVARA

Bax: incəvara. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

İNAYƏT ƏRƏB
İNCƏVARA

Значение слова в других словарях