İNCİ

İNCİ Dənizdə inci yox, səni gəzdim üzərək.. (M.Rahim); DÜRR [Bəhlul:] Ay ovçu, mənim qarnımda yumurta boyda bir dürr vardır ki, padşahın bütün xəzinəsinə dəyər (A.Şaiq); LÖLÖ (kl.əd.) Xətayi sözləri cəm etsün ol ay; Ki, xublar guşinə lölö gərəkdir (Xətayi); MİRVARİ Qənimək: 100 min dinar qızıl, birdə dəstəyi mirvari ilə bəzənmiş bir qılınc (M.Hüseyn).

İNCƏLİK
İNCİK

Digər lüğətlərdə