İNFARKT

\[lat.\] мед. инфаркт (спазма хьунухьди ва я мс. себебдалди дамарра ивиди кӀвалах тавунин нетижада бедендин са чкадин тканьра арадал къведай кьенвай гьал).
İNƏYƏBAXAN
İNFEKSİON

Digər lüğətlərdə