İNFEKSİÓN

sif. [ lat. ] İnfeksiyanın törətdiyi, yoluxucu. İnfeksion xəstəliklər.
İNFÁRKT
İNFÉKSİYA

Digər lüğətlərdə