İONLAŞDIRILMA

İonlaşdırılmaq”dan f.is. …Havanın süni ionlaşdırılmasına, ondan profilaktika və müalicə məqsədləri üçün istifadə olunmasına maraq artmışdı. (Qəzetlərdən).
İONLAŞDIRICI
İONLAŞDIRILMAQ

Значение слова в других словарях