İPLİK

is.
1. Pambıq lifindən hazırlanan möhkəm, davamlı sap. Pambıq iplik.
– Uşağın iki əlinin baş barmaqlarını iplik ilə birbirinə bağlayıb sonra ipliyi kəsirlər. Ə.Haqverdiyev.
[Ayna:] Budur, boyatmaq üçün iplik aparıram. Ə.Məmmədxanlı.

2. Sif. mənasında. Həmin sapdan toxunmuş, hazırlanmış. İplik tor.
– Ala iplik çuvalları heç kəs tanımır, hamı mat qalıb çiynini çəkirdi. B.Bayramov.

◊ İplik kimi dolaşmaq – qarışmaq, birbirinin içinə keçmək.
Hatəm dayı … təpələr arasında iplik kimi dolaşıq düşən cığırlara baxırdı. Mir Cəlal.

Синонимы

  • İPLİK saplıq
İPLƏMƏK
İPLİKXANA

Значение слова в других словарях