ipoteka

Öhdəliyin icrasının təmin edilməsi üsulu olaraq daşınmaz əşyaların və rəsmi reyestrdə üzərində mülkiyyət hüquqları qeydə alınan daşınar əşyaların girovu

ionlaşdırıcı şüalanma
ipoteka borcu

Значение слова в других словарях