İPPODRÓM

is. [ yun. ] Cıdır meydanı.
İPOTEKA
İPRƏNMƏK

Digər lüğətlərdə