İQBAL ƏRƏB

Bəxt, tale.

Qəhrəman, iqbalın tərsə dolanmaz,

İnsan var ki, ondan qəlbin bulanmaz,

İnsan var, evində ələk bulunmaz,

Dindirəndə beşdən-beşə danışar.

                                               (“İrvahım”)

                            *

Sayat bəyim, səhər oldu,

Qalxdı karvan, yola düşdü.

Qəmi hicrin cana doldu,

Baxt iqbalım dala düşdü.

          (“Sayat bəy-Səyalı xanım”)

İXTİYARSIZ
İQRAR ƏRƏB