İQDAM

irəliləyiş, təşəbbüs etmə, başlama.
İQBALƏ
İQLİM

Digər lüğətlərdə