İQLİM

ab-hava; xoş xasiyyət (yunanca «klima» sözündəndir).
İQDAM
İQLİMƏ

Digər lüğətlərdə