İQRAR ƏRƏB

1. Təsdiq, etiraf, qəbul.

2. Qərar, qənaət, hökm. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Bir ah çəkdim ərşi-zəminə düşdü,

Ələm oxu bir-birinə ötüşdü,

Namə gəlib Çənlibeldə yetişdi,

Mən bir yarın iqrarına gəlmişəm.

                                              (“El şairləri”)

İQRAR ƏRƏB
İLDƏN

Digər lüğətlərdə