İQREK


1. Latın əlifbasının axırıncıdan əvvəlki hərfi ().
2. riyaz. X, Z hərfləri ilə yanaşı olaraq, həmin hərflə işarə olunan məchul kəmiyyət.
3. məc. Naməlum, yaxud adı çəkilmək istənilməyən şəxsə işarə.
İQRARSIZ
İQTA

Digər lüğətlərdə