İQTİDAR

qüvvət, taqət, güc; bacarıq; hakimiyyət.
İQRARƏ
İLAHƏDDİN

Digər lüğətlərdə