iraq

sif. lointain, éloigné, -e ; ~ ölkələr pays m pl lointains ; ~ olsun! A Dieu ne plaise! iran sif. iranien, - ne ; ~ höküməti gouvernement m iranien

İrak
İran

Digər lüğətlərdə