İRAQLAŞDIRILMA

İraqlaşdırılmaq”dan f.is.
İRAQ
İRAQLAŞDIRILMAQ

Digər lüğətlərdə