İRFAN

bilik, məlumat; maarif, mədəniyyət.
İRƏM
İRFANƏ

Digər lüğətlərdə