İRFAN

ə. 1) xəbərdar olma, bilmə; 2) təsəvvüfdə: Allahı dərk etmə.

İRƏMMİSAL
İRHAB

Digər lüğətlərdə