İSFAHAN

is. [ xüs. is. -dən.] mus. Azərbaycan klassik muğamlarından birinin adı.
12 əsas muğam bunlar idi: üşşaq, nəva, busəlik, rast, əraq, isfahan, zirəfkənd, büzürg, zəngulə, rəhavi, hüseyni və hicaz. Ü.Hacıbəyov.

İSƏVİLİK
İSFƏNDAN

Digər lüğətlərdə