İSHALOTU

bax əzvay 1-ci mənada. Parklarda, bağçalarda, bağlarda, mənzillərimizin pəncərələrində aloe bitkisinə teztez rast gəlirik.
Bu bitkiyə xalq arasında “əzvay”, “ishalotu”, bəzən isə “yüzildənbir” deyirlər. (Qəzetlərdən).

İSHAL
İSIRQA

Digər lüğətlərdə