İSİNİŞMƏ

İsinişmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İSİNİŞMƏ öyrəşmə — alışma — bağlanma
İSİNİŞDİRMƏK
İSİNİŞMƏK

Digər lüğətlərdə