İSLAH

qüsur və nöqsanları aradan qaldırma.
İSKƏNDƏR
İSLAM

Digər lüğətlərdə