İSLAH

Ərəbcə sülh sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

İSKƏNƏ
İSLANMA

Digər lüğətlərdə