İSLAHAT

\[ər. “islah” söz. cəmi\] сущ. реформа (са затӀ хъсанарун патал ийидай асаслу дегишвал); ** islahatdan düşmək рах. виже техкъвер гьалдиз атун; кардай фин; кукӀвар хьун (мес. пенжек, кӀвачинкъапар); islahatdan salmaq рах. виже техкъвер гьалдиз гъун, кукӀварун.
İSLAH
İSLAHATÇI

Digər lüğətlərdə