İSLAQ

прил. 1. куьцӀей (куьцӀенвай), кьежей (кьеженвай), яд квай, ламу; islaq dəsmal куьцӀей дасмал; islaq torpaq кьежей ччил; 2. це амукьна хъуьтуьл хьайи (мес. хам, дуьгуь); gönü islağa qoymaq ли це тун, цик кутун (хъуьтуьл хьун патал).
İSLAHPƏZİR
İSLAQLIQ

Digər lüğətlərdə