İTƏBAXAN

is. Ov və ya xidmət itlərinə baxan adam.
İTDİRSƏYİ
İTƏLƏMƏ

Digər lüğətlərdə