İTƏLƏŞMƏK

qarş. сада-сад атӀумарун.
İTƏLƏMƏK
İTƏLƏYİCİ

Digər lüğətlərdə