İTƏLƏMƏK

гл. 1. атӀумарун; рум гун, хуртӀ гун; 2. эцягъун; гелягъун; dirsəyi ilə itələmək кьуьнт эцягъун; 3. сухун, хусун, акудун, кутун; 4. пер. худугун, са кар авуниз себеб хьун.
İTƏBAXAN
İTƏLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə