İTƏLƏNMƏK

İtələmək”dən məch.
İTƏLƏNMƏ
İTƏLƏŞMƏ

Digər lüğətlərdə