İT-QURD

top. dan. Tanınmayan, bilinməyən adamlar; yararsız, dəyərsiz adamlar mənasında təhqiramiz söz.
Dərənin itiqurdu yığılıb bir yerə məsləhət edirlər. Ə.Haqverdiyev.
[Şiraslan:] İtə-qurda dil açırsan, yalvarırsan, sonra da məlum olur ki… M.Süleymanov.

İT-BAT
İTAƏT

Digər lüğətlərdə