İT

I. i. dog; ağıllı ~ a clever dog; ~dən qorxmaq to be* afraid of dog; ov ~ i. gun-dog; (tazı) hound; ~ kimi yaşamaq to lead* a dog’s life; ~ kimi ölmək to die like a dog; ◊ ~ kimi yorulmaq to be* dog-tired; İtə yiyəsinə / sahibinə görə hörmət edərlər at. söz. Love me, love my dog

II. s. dog (attr.); dog’s; doggish; doggy ~ xaltası dog-collar; ~ biti dog-louse; ◊ ~(in) günü dog’s life; ◊ günündə yaşamaq to live a dog’s life, to live like a dog

İŞTİRAKÇILIQ
İT-QURD

Digər lüğətlərdə