İT

İy (izləmək) sözü ilə bağlıdır. “Avesta”da da işlədilib. Radlovda yıt sözü “iy” (запах) anlamında açıqlanıb, yıtçı kəlməsi “iybilən” demək olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

İŞVƏ
İTÇİBANI

Digər lüğətlərdə