İTALYANCA

sif.zərf İtalyan dilində. İtalyanca-rusca lüğət. İtalyanca danışmaq. İtalyanca söz sırası sərbəstdir.
// is. İtalyan dili. İtalyancanın başlıca fonetik və morfoloji xüsusiyyəti, əsasən, saitlə bitməsidir.
İTALYAN
İTALYANÇILIQ

Значение слова в других словарях