İTBURNU

бот. шиповник
İTBAZ
İTDİRSƏYİ

Digər lüğətlərdə