İTİBUCAQ

is. riyaz. İti bucağı olan həndəsi fiqur.
// Buna oxşar hər hansı bir şey. İtibucaqlı daş.
İTİBAXIŞLI
İTİBUCAQLI

Digər lüğətlərdə