İXLASKAR

\[ər. ixlas və fars. ...kar\] сущ. вафалу, садикь.
İXLAS
İXLASKARLIQ

Digər lüğətlərdə