İXTİLAL

is. [ ər. ] Qarışıqlıq, qarğaşalıq, hərc-mərclik, iğtişaş.
Cahan müharibəsi, … sonra Zaqafqaziyada baş verən ixtilal və qarışıqlıqlar… Bu zamanlarda mən Bakıda deyildim. S.Hüseyn.

□ İxtilal törətmək (salmaq) – qarışıqlıq salmaq; hərc-mərclik, qarışıqlıq, iğtişaş törətmək.
[Qubernator:] Onlar Rusiyanın taxt-tacına qarşı ixtilal törətmək istəyirlər. C.Cabbarlı.

Синонимы

  • İXTİLAL ixtilal bax hərc-mərclik, şuluqluq 1
İXTİLAFSIZLIQ
İXTİLALÇI

Значение слова в других словарях