İXTİLAT ƏRƏB

Oturub-durma, görüşüb əlaqə saxlama, qaynayıb-qarışma; söhbət.

Bir gün meşə heyvanları – şir, pələng, ayı, tülkü, dovşan, bütün quşlar Məcnunun ətrafına yığılıb ixtilat məqamında oturmuşdular. (“Leyli və Məcnun”)

İXLAS ƏRƏB
İXTİLAT ƏRƏB

Значение слова в других словарях