İXTİLAT

\[ər.\] клас. 1. ацукьун-къарагъун, алакъа хуьн, авсият хуьн, сад-садахъ галаз акахьун; 2. ихтилат, эхтилат, суьгьбет; ixtilat etmək(qılmaq) ихтилат авун, гафарун, ихтилатун; 3. гъвечӀи мехъерин межлис.
İXTİLAFSIZLIQ
İXTİLATÇI

Digər lüğətlərdə