İXTİOL

\[yun.\] апт. ихтиол (бязи хамунин азарар сагъарун патал алтаддай дарман).
İXTİLATÇI
İXTİOLOGİYA

Digər lüğətlərdə