İXTİOLOQ

\[yun. ichthys və lat. logos-dan\] ихтиолог (ихтиологиядин специалист).
İXTİOLOGİYA
İXTİRA

Digər lüğətlərdə