ixtisar

is. raccourcissement m, abrègement m ; diminution f, retranchement m ; réduction f ; abréviation f ; ~ etmək raccourcir vt, abréger vt

ixtiraçılıq
ixtisarla

Digər lüğətlərdə