İXTİSAR

ə. 1) qisal(t)ma, azal(t)ma; 2) qısalıq; 3) riyaziyyatda: kəsrin surət və məxrəcini eyni qədər azaltma.

İXTİSAM
İXTİSARƏN

Digər lüğətlərdə