İXTİSASLANMAQ

f. İxtisas əldə etmək, sənət öyrənmək.
İXTİSASLANMA
İXTİSASLAŞDIRILMA

Значение слова в других словарях