İXTİYAR ƏRƏB

Qoca, yaşlı, pirani. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Vallahi, yaşımın bu ixtiyar vaxtında mən gecənin oğlan çağında keşikçiləri yuxuya verib, xotkar qızını basardım atın tərkinə. (“Mahru xanımın Çənlibelə gəlməyi”) (İ.A., B.A.)

İXTİLAT ƏRƏB
İXTİYARSIZ