İXTİYAR

haqq, hüquq; öz iradəsi ilə hərəkət etmə; qoca.
İHSAN
İKRAM

Значение слова в других словарях