İXTİYAR

I ixtiyar(at) bax 1. səlahiyyət; 2. sərəncam; 3. güc; 4. hüquq

II ixtiyar bax qoca 1

İXTİSAS
İXTİYARAT

Digər lüğətlərdə