İXTİYAR

I. i. 1. right; power; ~ olmaq to have* right / power; bir iş görməyə ~ı olmaq to have* right / power to do smth.; ~ vermək to give* right / power; bir işi görməyə ~ı olmamaq to have* no right / power to do smth.; 2. will; öz ~ı ilə of one’s own will; 3. bax səlahiyyət

II. i. old and wise man*

III. s. old and wise; ~ qoca an old and wise man*

İXTİSASSIZ
İXTİYARİ

Digər lüğətlərdə