İY

I İY, MİL

II iy bax qoxu

İTTİHAMNAMƏ
İYLƏMƏK

Digər lüğətlərdə